Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Cultura Digital

    Organigrama

Responsable

Sra.   Roser Cussó Calabuig

Càrrec

cap de l'Àrea de Cultura Digital

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar i proposar el pla director de tecnologies digitals com a instrument de definició, planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies digitals, segons criteris de millora dels resultats escolars, l'escola inclusiva, el desenvolupament de les competències digitals, i el suport a les tasques docents.
b) Identificar les necessitats formatives del professorat en l'àmbit de les competències digitals docents i proposar les actuacions formatives adients.
c) Concretar els requeriments i fer el seguiment del desplegament dels equipaments, les infraestructures, els serveis digitals i el suport TIC dels centres educatius, en coordinació amb l'Àrea TIC.
d) Aportar informació per a l'avaluació de l'impacte educatiu de les tecnologies i els serveis digitals, en coordinació amb els serveis territorials i altres unitats del Departament d'Educació.
e) Proporcionar recursos, orientacions i instruments d'avaluació per desplegar les competències digitals dels alumnes.
f) Definir els criteris i els mecanismes per acreditar la competència digital docent, en coordinació amb la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
g) Promoure la cultura digital i la transformació dels centres educatius, proporcionant-los assessorament i suport, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.
h) Dinamitzar xarxes pedagògiques de centres i comunitats de pràctiques de docents per estimular i difondre les innovacions educatives en l'àmbit digital, i en xarxes, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.
i) Gestionar els portals educatius, entorns i serveis de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya de manera coordinada amb els portals i serveis corporatius i en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.
j) Promoure l'ús dels estàndards oberts aplicats als continguts i als serveis educatius digitals.
k) Capturar el coneixement innovador que el sistema educatiu produeix en relació amb l'ús de les tecnologies digitals, estimular la creació de nou coneixement, preservar-lo, documentar-lo i difondre'l com a actiu estratègic per a l'avaluació i millora de l'educació, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.
l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (05/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya