Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Vivancos Martí

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Elaborar i proposar el Pla director de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (PTAC) del Departament com a instrument de definició, planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una atenció especial a la millora dels resultats escolars, l'excel·lència dels aprenentatges, l'atenció a les necessitats educatives especials i a la diversitat de l'alumnat, així com el suport a les tasques docents.
b) Detectar les necessitats formatives, dissenyar les activitats i els continguts de la formació del professorat, planificar, executar i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat en l'àmbit de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement.
c) Participar en els projectes, inclosos en el PTAC, de cooperació, recerca i innovació en relació amb l'ús de les tecnologies digitals en els processos i estratègies d'ensenyament i aprenentatge, en col·laboració amb el professorat, universitats, empreses i altres institucions.
d) Fer el seguiment de la implantació i de l'ús dels equipaments, continguts i serveis digitals en els centres, en coordinació amb els serveis territorials i, si escau, amb altres unitats del Departament d'Ensenyament, així com la provisió d'assessorament i suport al professorat i als centres.
e) Gestionar els portals educatius, entorns i serveis Internet de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya de manera coordinada amb els portals i serveis corporatius.
f) Capturar el coneixement innovador que el sistema educatiu produeixi en relació amb l'ús de les tecnologies digitats, estimular-ne la creació de nou, preservar-lo, documentar-lo i difondre'l com un actiu estratègic per a l'avaluació i millora de l'educació.
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (06/04/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya