Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Llengües Estrangeres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Montagut Montagut

Càrrec

cap del Servei de Llengües Estrangeres

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Establir objectius i definir línies d'actuació, pautes de funcionament, recursos i criteris d'avaluació, per als docents i professionals dels serveis educatius, per tal de potenciar el coneixement i l'ús, per part del alumnes, de les llengües anglesa, francesa, alemanya, italiana i altres possibles llengües curriculars dins del marc d'un projecte lingüístic plurilingüe propi.
b) Dissenyar, implementar i coordinar un projecte integral que incorpori les pautes per a l'aprenentatge i la certificació dels coneixements de llengües estrangeres, especialment de llengua anglesa, des de primària fins a batxillerat, i impulsar plans pilot per incorporar llengües estrangeres com a llengües vehiculars de continguts d'àrees no lingüístiques.
c) Proposar i fer el seguiment i l'avaluació de les experiències d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat.
d) Promoure i coordinar intercanvis, tant d'alumnat com de professorat, amb entorns lingüístics diferents.
e) Gestionar l'elaboració, selecció i difusió de recursos i materials didàctics, i facilitar als centres educatius orientacions per a la seva aplicació, dins i fora de l'horari escolar.
f) Executar programes de la Unió Europea d'acció educativa i cooperar en les iniciatives d'institucions europees internacionals que li siguin propis.
g) Detectar necessitats de formació del personal docent i col·laborar en l'organització de la formació del professorat de llengües i de jornades específiques.
h) Elaborar informes específics per a la concreció d'actuacions i la priorització de recursos humans i econòmics en relació amb l'autorització de projectes d'innovació educativa en el seu àmbit.
i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (20/12/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya