Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Montagut Montagut

Càrrec

cap del Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Establir objectius i definir línies d'actuació, orientacions, recursos i criteris d'avaluació que potenciïn el coneixement i l'ús, per part d'alumnes i professors, de les llengües curriculars, d'altres llengües d'abast internacional i de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger.

b) Promoure la certificació dels coneixements de les llengües estrangeres i de les llengües de l'alumnat d'origen estranger.

c) Dissenyar, implementar i coordinar programes que facilitin l'ensenyament integrat de les llengües i incorporar les llengües estrangeres com a llengües vehiculars de continguts d'àrees no lingüístiques per afavorir-ne l'aprenentatge integrat amb els continguts.

d) Proposar i fer el seguiment i l'avaluació dels programes d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat, en col·laboració amb les unitats responsables de la formació permanent i la innovació.

e) Elaborar criteris i línies d'actuació per al suport i la promoció de les llengües familiars de l'alumnat d'origen estranger.

f) Promoure i coordinar intercanvis i mobilitats, tant d'alumnes com de professors, amb entorns lingüístics diferents.

g) Executar i difondre programes d'acció educativa de la Unió Europea i d'altres organismes internacionals i assessorar els centres per al bon desenvolupament dels projectes.

h) Detectar necessitats de formació del personal docent i col·laborar en l'organització de la formació del professorat de llengües i de jornades específiques.

i) Gestionar l'elaboració, selecció i difusió de recursos i materials didàctics, i facilitar als centres educatius orientacions per a la seva aplicació, dins i fora de l'horari escolar.

j) Elaborar informes específics per a la concreció d'actuacions i la priorització de recursos humans i econòmics en relació amb l'autorització de projectes d'innovació educativa en el seu àmbit.

k) Col·laborar amb institucions i entitats de promoció del coneixement i de l'ús de les llengües estrangeres per impulsar activitats de reforç de l'aprenentatge en els centres educatius.

l) Coordinar l'activitat dels professionals de suport als centres educatius, especialment i en relació amb les accions d'impuls a les llengües estrangeres i de les familiars de l'alumnat d'origen estranger.

m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
data actualització (31/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya