Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gené Gordó Aubarell

Càrrec

sub-directora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Supervisar la interlocució i l'atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.
b) Coordinar l'activitat dels òrgans d'interlocució i participació de la comunitat escolar i de la comunitat
educativa.
c) Proposar instruments d'orientació i suport a les famílies en la seva tasca educativa.
d) Impulsar mesures per a la participació de les famílies en els òrgans participatius del sistema escolar.
e) Dirigir l'atenció directa a l'alumnat i a les famílies, i el suport als centres educatius per a la millora de la
convivència escolar.
f) Coordinar les relacions interdepartamentals en actuacions d'atenció a l'alumnat.
g) Atendre les iniciatives de la comunitat educativa sobre temàtiques específiques o transversals.
h) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere d'acord amb
el que estableix l'article 8 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
i) Promoure actuacions que permetin un treball en xarxa amb els ens locals i la comunitat educativa per
millorar la cohesió social i la convivència escolar.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya