Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió del Personal Docent

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Delgado López

Càrrec

cap del Servei de Gestió del Personal Docent

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Impulsar les accions relatives als processos d'accés a les borses de personal docent interí i coordinar-ne la gestió que correspongui als serveis territorials, inclosos els procediments de nomenament.
b) Supervisar, controlar, assessorar i coordinar els serveis territorials quant a les incidències i situacions del personal docent, el seu règim administratiu i d'incompatibilitats i l'aplicació de les sancions disciplinàries.
c) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre els convenis col·lectius del personal laboral docent i assessorar i donar suport a les unitats del Departament en matèria de personal laboral docent.
d) Coordinar la gestió del Fons d'Acció Social del personal i les convocatòries d'ajuts al professorat, assessorar els serveis territorials en la matèria i formar part de la Comissió d'Acció Social del Personal Docent no Universitari.
e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, els recursos i reclamacions que s'interposin contra el Departament en matèries de la seva competència.
f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (19/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya