Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Procediments i Gestió Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Serra Julià

Càrrec

cap de la Secció de Procediments i Gestió Jurídica

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 09
Fax
93 551 24 62
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Instruir i tramitar els recursos administratius en relació amb els actes administratius dictats en matèria de la competència de la Direcció General.
 
Instruir i tramitar els procediments de revisió d'ofici, reclamacions prèvies a la via judicial i procediments relatius al dret de petició.
 
Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial per presumptes danys derivats de l'activitat de la Direcció General i els seus agents.
 
Preparar antecedents i informes pel que fa a recursos que se substancien per via jurisdiccional en matèries pròpies de la Direcció General i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
 
Gestionar l'assistència jurídica dels membres del cos de Bombers de la Generalitat.
 
Gestionar la tramesa d'informes tècnics relatius a sinistres en què hagi intervingut el cos de Bombers de la Generalitat requerits per organismes oficials.
 
Gestionar les peticions d'informació o documentació formulades per altres òrgans administratius i pels òrgans jurisdiccionals.
 
Instruir, si escau, els procediments disciplinaris o d'informació reservada que s'incoïn al personal del cos de Bombers de la Generalitat i al personal laboral adscrit a la Direcció General o, si escau, assessorar els instructors d'aquests procediments.
 
Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (30/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya