Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Normativa i Informes

    Organigrama

Responsable

Sra.   Roser Nadal Herrero

Càrrec

cap de la Secció de Normativa i Informes

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 09
Fax
93 551 24 62
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport en l'elaboració i/o revisió d'avantprojectes de llei i disposicions de caràcter general sobre matèries que són competència de la Direcció General, i, si escau, en l'elaboració de propostes de modificació i de refosa normativa de les disposicions vigents en matèria pròpies de la Direcció General.

Elaborar informes sobre els avantprojectes de llei i altres disposicions generals, estatals o de la resta de departaments de la Generalitat, que afectin l'àmbit de la Direcció General, i participar en la redacció de les esmenes escaients.

Participar en l'elaboració i/o revisió de les circulars i les instruccions de la Direcció General.

Elaborar estudis i informes jurídics en matèries pròpies de la Direcció General.

Donar suport en la revisió jurídica dels convenis i, si escau, dels contractes administratius, civils, mercantils o altres negocis jurídics relatius a matèries que siguin competència de la Direcció General, sens perjudici de les funcions atribuïdes a la Subdirecció General d'Administració i Recursos Humans.

Revisar el contingut de les bases i les convocatòries d'accés i provisió de llocs de treball del cos de bombers de la Generalitat per tal de garantir-ne la seva adequació a la normativa vigent.

Fer el seguiment de les novetats legislatives, reglamentàries i jurisprudencials que s'atenguin a la matèria de competència de la Direcció General, i fer-ne difusió a les unitats administratives corresponents.

Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya