Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Pressupostària en l'Àmbit de les Universitats

    Organigrama

Responsable

Sra.   Elisabet Rizo Rey

Càrrec

Cap de Servei

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00

Funcions

El Servei de Gestió Pressupostària en l'Àmbit de les Universitats té les funcions següents:
a) Fer la proposta per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General i de les
assignacions pluriennals i les propostes de modificació pressupostària.
b) Fer la gestió del pressupost de la Direcció General i de les seves modificacions i la coordinació de la gestió
amb els altres organismes adscrits al Departament mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, així com
fer la proposta de millores per al desenvolupament.
c) Elaborar estudis tècnics relatius als recursos econòmics i al cost dels projectes acadèmics derivats de la
programació universitària.
d) Fer l'anàlisi i l'elaboració de l'informe econòmic dels projectes i programes de la Direcció General, sobretot
dels que fan referència a l'assignació de recursos a les universitats.
e) Fer el control, el seguiment i el lliurament de les dades i la informació estadística referida a transferències
corrents i de capital en matèria d'universitats.
f) Elaborar les propostes d'actes administratius amb les universitats i altres institucions per a projectes de
cooperació acadèmica institucional.
g) Elaborar les propostes de programació pressupostària i de les infraestructures en l'àmbit de les universitats.
h) Donar suport en l'elaboració, seguiment i finançament dels contractes programa amb les universitats
públiques catalanes, així com altres instruments de finançament estratègic per a la millora de la qualitat de les
universitats.
i) Fer el seguiment de l'execució i liquidació dels pressupostos de les universitats catalanes i del seu patrimoni
immoble, i la proposta d'actuacions per a una millora de la seva eficiència i la correcció de desviacions en la
liquidació.
j) Fer el seguiment dels espais i les infraestructures de les universitats catalanes i dels seus usos, amb la
finalitat d'optimitzar-ne el rendiment en el marc de la programació universitària de Catalunya.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (11/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya