Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Planificació Econòmica Universitària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Arlegui Duatis

Càrrec

sub-directora general de Planificació Econòmica Universitària

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Contacte

Funcions

La Sub-direcció General de Planificació Econòmica Universitària té les funcions següents:
a) Assistir el director o directora general en la planificació econòmica de les universitats catalanes i proposar l'assignació de recursos econòmics.
b) Coordinar l'elaboració, la gestió i el seguiment del pressupost de la Direcció General.
c) Planificar les inversions universitàries i, en particular, l'elaboració, anàlisi i seguiment del pla pluriennal d'inversions universitàries.
d) Fer la proposta i el seguiment de les mesures que correspongui adoptar per a la millora de l'eficiència en la utilització dels recursos públics per part de les universitats catalanes i en el rendiment de comptes.
e) Fer l'anàlisi dels resultats d'execució dels pressupostos de les universitats i proposar els corresponents indicadors d'avaluació.
f) Coordinar-se amb la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en relació amb les informacions de les universitats públiques sobre els seus estats financers i d'endeutament d'acord amb les normes reguladores del Sistema europeu de comptes.
g) Dissenyar els aspectes econòmics del contracte programa amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca en matèria de foment universitari, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats.
h) Fer la coordinació, el seguiment i el control de l'activitat i l'eficiència en la utilització dels recursos de les entitats participades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


Components

De la Sub-direcció General de Planificació Econòmica Universitària depèn el Servei de Gestió Pressupostària en l'Àmbit de les Universitats.
data actualització (15/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya