Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Planificació Econòmica Universitària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Arlegui Duatis

Càrrec

Subdirectora

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Contacte

Funcions

La Subdirecció General de Planificació Econòmica Universitària té les funcions següents:
a) Assistir el director o directora general en la planificació econòmica de les universitats catalanes i proposar l'assignació de recursos econòmics.
b) Coordinar l'elaboració, la gestió i el seguiment del pressupost de la Direcció General.
c) Planificar les inversions universitàries i, en particular, l'elaboració, anàlisi i seguiment del pla pluriennal d'inversions universitàries.
d) Fer la proposta i el seguiment de les mesures que correspongui adoptar per a la millora de l'eficiència en la utilització dels recursos públics per part de les universitats catalanes i en el rendiment de comptes.
e) Fer l'anàlisi dels resultats d'execució dels pressupostos de les universitats i proposar els corresponents indicadors d'avaluació.
f) Coordinar-se amb la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en relació amb les informacions de les universitats públiques sobre els seus estats financers i d'endeutament d'acord amb les normes reguladores del Sistema europeu de comptes.
g) Dissenyar els aspectes econòmics del contracte programa amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca en matèria de foment universitari, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats.
h) Fer la coordinació, el seguiment i el control de l'activitat i l'eficiència en la utilització dels recursos de les entitats participades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

De la Subdirecció General de Planificació Econòmica Universitària depèn el Servei de Gestió Pressupostària en l'Àmbit de les Universitats.


Informació addicional


data actualització (15/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya