Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Relacions Laborals


Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 1a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 56 56
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Adreça web

Funcions

a) Impulsar el diàleg entre les organitzacions sindicals i empresarials i entre aquestes i l'Administració de la Generalitat en matèria de relacions laborals, especialment pel que fa a la millora i la racionalització de la negociació col·lectiva, la contractació laboral, la contractació i la subcontractació d'obres i serveis, la igualtat i la no-discriminació, la seguretat i la salut laboral, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la responsabilitat social, per mitjà de la racionalització de les instàncies de diàleg social existents, per a fer efectiu l'espai català de relacions laborals.

b) Garantir i fer efectiva la participació institucional en el control i el seguiment de les matèries de relacions laborals.

c) Conèixer les línies estratègiques d'actuació en matèria de relacions laborals que el departament competent en aquesta matèria li ha de presentar anualment i formular propostes d'actuació en matèria de relacions laborals per promoure acords entre les parts.

d) Ésser consultat sobre els programes d'actuació inspectora a Catalunya i rebre informació sobre el seguiment dels dits programes.

e) Fomentar i millorar els diversos elements que intervenen en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies generals o particulars que puguin requerir atenció i solució. Aquesta funció inclou diverses actuacions que han d'ésser aglutinades i dutes a terme per la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat del Consell.


Components

El Consell de Relacions Laborals és integrat per un president o presidenta i per vint-i-quatre membres, distribuïts de la manera següent:

a) Vuit membres en representació de l'Administració de la Generalitat, nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral, entre els quals hi és inclòs el vicepresident o vicepresidenta.

b) Vuit membres en representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral, a proposta de les organitzacions sindicals més representatives.

c) Vuit membres en representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.

Els òrgans del Consell de Relacions Laborals són el Ple, les comissions i els grups de treball.Informació addicional


data actualització (07/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya