Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Chacón Delgado

Càrrec

directora general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona

Funcions

La Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca té les funcions següents:

a) Dirigir el Pla d'actuacions de millora de la gestió del sector públic instrumental que depèn de la Secretaria d'Universitats i Recerca en cooperació amb les direccions generals d'Universitats i de Recerca.
b) Planificar, analitzar i avaluar la implementació de les polítiques públiques en l'àmbit de les universitats i la recerca.
c) Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació estratègica, anàlisi i avaluació als centres directius i a les entitat del sector públic vinculats a la Secretaria d'Universitats i Recerca.
d) Coordinar la gestió dels instruments de seguiment i control i el sistema d'indicadors per avaluar la gestió dels centres directius i entitats del sector públic de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
e) Planificar, analitzar i avaluar la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Secretaria d'Universitats i Recerca i de les unitats directives que en depenen i de les entitats del sector públic que s'hi vinculen.
f) Cooperar en el desenvolupament del pla de millora de finançament de les universitats, l'articulació de compromisos pluriennals de despesa en inversió de les universitats i de recerca, i els compromisos pluriennals de funcionament dels centres de recerca.
g) Coordinar la implementació del model de gestió i avaluació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'estratègia RIS3Cat (2014-2020) i d'altres fons aliens en l'àmbit de les universitats i la recerca.
h) Planificar, analitzar i avaluar la implementació de polítiques en l'àmbit del capital humà de les entitats del sector públic vinculades a la Secretaria d'Universitats i Recerca, en cooperació amb les direccions generals d'Universitats i de Recerca. 
i) Dirigir, impulsar i coordinar l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
j) Mantenir la interlocució del departament competent en matèria d'universitats, recerca i innovació amb els òrgans de la Generalitat que participen en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
k) Promoure i coordinar les actuacions vinculades a la internacionalització i promoció internacional en els àmbits d'universitats i recerca, sense perjudici de les atribucions que puguin tenir altres unitats.
l) Fomentar i promocionar nous models de difusió dels resultats de l'impacte de l'activitat d'universitats i recerca.
m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
De la Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca depèn l'Àrea de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació en l'Àmbit d'Universita

Components

De la Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca depèn l'Àrea de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.


data actualització (03/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya