Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maite Forner i Delaygua

Càrrec

cap de l'Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Gestionar la tutela i vetllar pel compliment de la legalitat de les actuacions de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i el Consell General de les cambres d'acord amb la normativa vigent.
  • Estudiar i proposar la resolució d'aprovació i d'autorització, si escau, de les activitats de les cambres i del Consell General subjectes a la tutela administrativa i fiscalització, així com de les reclamacions i recursos, si n'hi ha.
  • Gestionar les actuacions i proposar la resolució que correspongui, en el assumptes de modificació de l'àmbit territorial i de suspensió de les activitats dels òrgans de govern de les cambres i el Consell General, mitjançant expedient contradictori.
  • Coordinar, supervisar i gestionar les actuacions que implica la tutela, en els processos electorals per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres i del Consell General.
  • Coordinar les actuacions de l'òrgan tutelar amb altres departaments i altres administracions públiques i organismes públics, en especial amb la Sindicatura de Comptes, així com la supervisió de les actuacions de les cambres, desenvolupades en l'exercici de les seves funcions de caràcter públic administratiu, en especial en l'exercici de les funcions o serveis delegats, concedits o encomanats per les administracions públiques.
  • Proposar i elaborar projectes de normativa reguladora de les actuacions subjectes a tutela i fiscalització de les cambres i el Consell General.
  • Proposar iniciatives que fomentin l'actuació de les cambres i el consell en la defensa del interessos generals i en especial vetllar per garantir el paper de les cambres com a òrgans de consulta de les administracions públiques i la seva presència en els òrgans administratius o els organismes de composició plural.
  • Actuar davant les cambres i el Consell General en els assumptes de relació i gestió ordinària i en els que li encomani o delegui el superior jeràrquic, així com assessorar-lo en els assumptes que impliqui l'execució de la tutela de les cambres i del Consell General.
  • Qualsevol altra funció relacionada que li encomani el superior jeràrquic.data actualització (20/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya