Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Programes de Foment per a la Diversitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Glòria Gómez Marce

Càrrec

cap de la Secció de Programes de Foment per a la Diversitat

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secció de Programes de Foment per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Gestionar els programes de foment de la contractació de persones amb discapacitat i els de les actuacions de suport laboral a persones amb discapacitat inserides a l'empresa ordinària, en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
b) Coordinar les accions de motivació, orientació i formació per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
c) Donar suport en l'elaboració d'indicadors de discriminació en l'àmbit laboral entre la població autòctona i la població immigrant, així com en l'elaboració d'indicadors d'inserció laboral de les persones amb discapacitat.
d) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.
e) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.
f) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (09/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya