Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Programes Laborals de Foment per a la Diversitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Elva Beltran i Antoñanzas

Càrrec

cap del Servei de Programes Laborals de Foment per a la Diversitat

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Programes Laborals de Foment per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Supervisar i gestionar les accions i els programes de foment, assessorament i sensibilització per a la inserció laboral de col·lectius competència de la Direcció General.

b) Dissenyar i coordinar les accions ocupacionals i d'integració laboral adreçades a persones incloses en col·lectius de risc, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Prestacions Socials.

c) Fer el seguiment i el control de l'impacte de les accions i els programes.

d) Coordinar l'elaboració de plans d'inserció laboral i vida independent de les persones amb discapacitat, en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Protecció Social.

e) Dur a terme la gestió de les accions que es programin en l'àmbit del treball juvenil, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

f) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessaris per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

g) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

h) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

i) Definir els criteris aplicables que han de regir l'homologació d'entitats, així com l'atorgament i la valoració dels projectes i la concessió dels ajuts.

j) Coordinar les actuacions i la gestió dels centres especials de treball i dels serveis i els programes que estiguin sota la seva coordinació i gestió.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.ors jeràrquics.data actualització (12/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya