Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Tècnica i de Formació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jiri Tvrdy Moix

Càrrec

Cap de l'Àrea

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea Tècnica i de Formació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar, planificar i fer el seguiment dels plans i dels programes d'actuació competència de l'Institut per tal de donar suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a totes les institucions i administracions públiques, així com a empreses i persones treballadores.
b) Establir criteris per a l'assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut laboral, i coordinar la realització dels programes d'investigació i estudis competència de l'Institut al territori.
c) Conèixer la informació de procedència estatal i supraestatal sobre prevenció de riscos laborals i elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral, així com col·laborar en l'elaboració de guies de bona praxi.
d) Elaborar els criteris tècnics per utilitzar en l'acreditació i l'autorització dels serveis de prevenció i de persones o entitats auditores i d'altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
e) Coordinar, amb les altres administracions públiques, les actuacions tècniques i administratives per a l'acreditació dels serveis de prevenció aliens i l'autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d'altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
f) Coordinar les actuacions tècniques relatives a treballs i empreses amb risc d'amiant i amb altres riscos especials del seu àmbit competencial.
g) Prestar un servei d'assessorament especialitzat per tal d'avaluar l'impacte dels riscos laborals i establir les mesures oportunes per prevenir-los o, si més no, per reduir-ne l'impacte.
h) Gestionar els programes i les actuacions que es dissenyin per afavorir la integració de la prevenció a les empreses i l'adopció de mesures preventives.
i) Gestionar els informes corresponents a les determinacions analítiques i coordinar les condicions de presa de mostres i els tipus de mostreig.
j) Coordinar l'elaboració, en col·laboració amb la resta d'àrees de l'Institut, i la difusió de documents tècnics i de publicacions.
k) Determinar les necessitats específiques de formació en prevenció de riscos laborals i els col·lectius prioritaris.
l) Definir, dissenyar i planificar els plans de formació especialitzada en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
m) Coordinar l'organització i execució de les activitats formatives i informatives.
n) Coordinar l'elaboració dels materials de suport a les activitats formatives.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (24/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya