Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Tècnica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jiri Tvrdy Moix

Càrrec

Cap de l'Àrea

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea Tècnica i de Formació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar, planificar i fer el seguiment dels plans i els programes d'actuació competència de l'Institut per tal de donar suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a totes les institucions i administracions públiques, així com a les empreses i als treballadors/ores.
b) Establir criteris per a l'assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut laboral, i coordinar la realització dels programes d'investigació i estudis competència de l'Institut al territori.
c) Conèixer la informació de procedència estatal i supraestatal sobre prevenció de riscos laborals i elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral, així com col·laborar en l'elaboració de guies de bona praxi.
d) Elaborar els criteris tècnics per utilitzar en l'acreditació i l'autorització dels serveis de prevenció i de persones o entitats auditores i altres relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
e) Coordinar, amb les altres administracions públiques, les actuacions tècniques i administratives per a l'acreditació dels serveis de prevenció aliens i l'autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d'altres relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
f) Coordinar les actuacions tècniques relatives a treballs i empreses amb risc d'amiant i amb altres riscos especials del seu àmbit competencial.
g) Oferir un servei d'assessorament especialitzat per tal d'avaluar l'impacte dels riscos laborals i establir les mesures oportunes per prevenir-los o, si més no, per reduir-ne l'impacte.
h) Gestionar els programes i les actuacions que es dissenyin per afavorir la integració de la prevenció a les empreses i l'adopció de mesures preventives.
i) Gestionar els informes corresponents a les determinacions analítiques i coordinar les condicions de presa de mostres i els tipus de mostreig.
j) Avaluar, analitzar i supervisar informes d'assessorament sobre les condicions de treball, l'organització de la prevenció i les activitats preventives de les empreses.
k) Coordinar i supervisar les actuacions tècniques territorials de l'Institut.
l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (14/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya