Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Garantia de les Condicions de Treball

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Teresa Paños Pascual

Càrrec

cap del Servei de Garantia de les Condicions de Treball (e.f.)

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Garantia de les Condicions de Treball té les funcions següents:

a) Coordinar i preparar la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors d'ordre social quan els hagi de resoldre la Direcció General, el Departament o el Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d'ocupació, d'empreses de treball temporal, d'obstrucció a la tasca inspectora i d'autorització de treball per a les persones estrangeres i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre.
b) Proposar la incoació de procediments d'ofici davant dels jutjats socials en matèria sancionadora, supervisar la tramitació i fer la coordinació amb el Gabinet Jurídic per a la seva defensa, en col·laboració amb l'Àrea Jurídica de Treball.
c) Preparar les resolucions dels recursos que s'interposin contra les resolucions sancionadores dictades en primera instància pels serveis territorials, per la Direcció General, pel Departament i pel Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d'ocupació, d'empreses de treball temporal, d'obstrucció a la tasca inspectora i d'autorització de treball per a les persones estrangeres i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica de Treball.
d) Gestionar i tramitar els requeriments que en matèria de prevenció de riscos laborals es practiquen a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració local, quan els hagi de resoldre la Direcció General.
e) Proposar l'establiment de criteris jurídics mitjançant circulars, realitzar estudis relacionats amb la matèria sancionadora, i actualitzar la informació publicada al web.
f) Gestionar l'inici de la recaptació executiva de les sancions fermes de l'ordre social imposades en primera instància per la Direcció General, per la Conselleria o pel Govern, així com col·laborar en la tramitació de la recaptació amb l'òrgan competent.
g) Gestionar el funcionament del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, i la seva publicació al web i al DOGC.
h) Col·laborar en la gestió de la tramitació de l'ordre jurisdiccional social derivada dels expedients sancionadors tramitats pel Servei, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica de Treball.
i) Elaborar i difondre un butlletí anual de sentències recaigudes en els procediments sancionadors de l'ordre social seguits en el Departament.
j) Fer el seguiment de la contractació laboral a Catalunya.
k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

 

 

 data actualització (07/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya