Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Funcional de Coordinació de Procediments i d'Adjudicacions d'Habitatge


Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05

Funcions

 1. Elaborar les propostes de resolucions relatives als procediments jurídics que són competència de l'Agència.
 2. Elaborar informes jurídics relacionats amb els processos d'adjudicacions d'habitatges protegits.
 3. Participar i assessorar jurídicament sobre els processos d'adjudicacions d'habitatges de l'Agència.
 4. Assessorar sobre els procediments d'ajuts, normativa d'habitatge de protecció oficial i adjudicació d'habitatges protegits.
 5. Assessorar sobre l'aplicació de les disposicions per al desplegament dels plans d'habitatge.
 6. Elaborar documents relatius a instruccions i circulars de la Direcció de l'Agència.
 7. Redactar les directrius que se li encomanin per coordinar l'aplicació dels procediments jurídics en els diferents àmbits de l'Agència de l'Habitatge.
 8. Assessorar sobre la tramitació i formalització dels convenis proposats per les diferents direccions sectorials de l'Agència.
 9. Emetre informes jurídics i supervisar les propostes de convenis que gestionen les direccions sectorials i els àmbits territorials de l'Agència.
 10. Vetllar per la formalització i la signatura de convenis que corresponen a la Direcció o la Presidència de l'Agència.
 11. Informar sobre les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes administratius.
 12. Prestar assistència jurídica a la Mesa de Contractació de l'Agència de l'Habitatge.
 13. Emetre informes sobre la participació de l'Agència en empreses o organismes públics, consorcis i fundacions.
 14. Establir pautes per a la redacció de contractes, escriptures públiques i d'altres documents jurídics quan l'Agència és part actuant.
 15. Avaluar la suficiència de poders, la validesa i l'eficàcia dels documents en què es fonamenten els drets de les persones particulars.


data actualització (05/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya