Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència

Funcions

Article 21 Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de les Trucades d'Urgència

1. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya s'ha de dotar d'un òrgan col·legiat de caràcter complementari i naturalesa consultiva amb la finalitat de canalitzar la participació en l'activitat del servei dels centres directius de l'Administració de la Generalitat amb competències sobre els serveis operatius encarregats de l'assistència material a les situacions d'emergència, i també dels organismes i les entitats que signin convenis de col·laboració amb el Centre.

2. La Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de les Trucades d'Urgència té les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan de participació i consulta en matèria d'atenció i gestió de les emergències.
b) Actuar com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió i debat en matèria d'atenció i gestió de les emergències.
c) Proposar l'elaboració, la modificació i la revisió dels procediments, els protocols, les tàctiques i els acords de col·laboració en matèria d'atenció i gestió de les trucades d'urgència.
d) Analitzar i estudiar la compatibilitat dels procediments i els protocols existents amb la finalitat de millorar-ne l'aplicació coordinada.
e) Informar d'anomalies en els procediments o en els protocols d'actuació, de reclamacions d'activitat i d'altres aspectes que puguin incidir en la prestació del servei.
 f) Estudiar i proposar les mesures pertinents per a procurar una infraestructura en serveis i equipaments apropiats per a una atenció i una gestió modernes de les emergències.
g) Estudiar i proposar mesures per a millorar la comunicació interna i externa en matèria d'atenció i gestió de les emergències.
h) Estudiar i proposar la implantació de serveis de valor afegit relacionats amb l'atenció i la gestió de trucades d'urgència.
i) Participar en l'avaluació i l'estudi de les actuacions dels diversos serveis durant les emergències.


data actualització (06/11/2007)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya