Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Plantilles i Ocupació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mònica Guillén Schwarz

Càrrec

cap de la Secció de Plantilles i Ocupació

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Elaborar tècnicament la proposta de plantilla i de relació de llocs de treball del personal del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i gestionar-ne el manteniment.

Gestionar els processos administratius derivats de la mobilitat dels membres del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, derivats de convocatòries de provisió, promoció i carrera, així com dels canvis d'adscripció provisional, comissions de serveis, encàrrecs de funcions i permutes.

Elaborar les diligències de preses de possessió i els expedients de reconeixement de grau personal consolidat del personal del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Gestionar el registre informàtic de personal i l'aplicació informàtica de gestió de personal funcionari del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost de despeses de personal del capítol I del personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (30/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya