Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Tècnica de Coordinació i Suport

    Organigrama

Adreça
Avinguda de la Pau, 120
Població
08206  Sabadell
Telèfon
93 728 52 00
Fax
93 728 52 72

Funcions

Corresponen a l'Àrea Tècnica de Coordinació i Suport les funcions següents:

Donar suport a la persona titular de la Prefectura de la Policia en l'exercici de les seves funcions, que es concreta en:

- Impulsar i coordinar els projectes, plans i programes de caràcter operatiu que se li encomanin.

- Planificar, coordinar i supervisar aquells informes i estudis tècnics i estadístiques que li siguin encomanats.

- Coordinar l'aplicació dels sistemes de direcció de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

- Assistir en la coordinació i supervisió de la planificació dels objectius dels serveis policials de la Prefectura de la Policia.

- Assistir en la gestió directiva en els àmbits d'organització, recursos humans i materials i sistemes d'informació.

- Exercir la interlocució ordinària, en relació amb el seu àmbit de responsabilitat, amb la resta d'unitats de la Prefectura de la Policia, així com la gestió i l'assistència documental.

Proposar la quantificació i creixement de dotacions de les unitats policials, així com dels recursos materials necessaris.

Dur a terme el control de la mobilitat funcional del personal del cos de mossos d'esquadra, en col·laboració amb les unitats responsables de la gestió dels recursos humans, amb la finalitat de garantir la seva adequació a les previsions de dotacions de plantilla.

Col·laborar, des de l'àmbit de la definició de les necessitats operatives, en la gestió dels recursos humans, en matèria de processos selectius, condicions de treball i carrera professional.

Gestionar tot allò relatiu a l'armament i credencials de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (11/01/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya