Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Assessoria Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Susana Marin Dios

Càrrec

advocada en cap de l'Assessoria Jurídica

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

a) Efectuar personalment o supervisar la resposta a les peticions d'assessorament plantejades pel conseller respectiu, pel secretari general del departament o pels directors generals.
b) Actuar com a òrgan de relació entre la unitat i els serveis centrals del Gabinet Jurídic.
c) Dirigir, coordinar i supervisar l'actuació dels serveis que estiguin a càrrec seu.
d) Distribuir els assumptes entre els advocats de la Generalitat pertanyents a la unitat respectiva, si el lloc de treball no té assignada una àrea determinada.
e) Determinar els criteris de distribució d'afers entre els tècnics que, d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, continuïn desenvolupant funcions d'assessorament.
f) Supervisar l'actuació dels advocats de la Generalitat i dels tècnics i la resta de personal adscrits a la unitat.
g) Trametre a la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat una còpia literal dels informes emesos quan la direcció ho demani.
h) Sotmetre a la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, a l'efecte de coordinació, els assumptes que puguin afectar altres departaments o que requereixin la intervenció del Govern.


data actualització (04/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya