Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Seguretat Interior

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Ferreres Jovaní

Càrrec

sub-director general de Seguretat Interior

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Assessorar la Direcció General i unitats en el territori, quan correspongui, en matèria de seguretat privada i protecció de la seguretat ciutadana.

Donar suport als òrgans competents en matèria de seguretat privada, així com també a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i a les policies locals de Catalunya, en aquest àmbit.

Supervisar els estudis i informes en matèria de seguretat privada.

Proposar les disposicions de caràcter intern relatives al desenvolupament i la interpretació de la normativa de seguretat privada.

Supervisar la gestió del Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya.

Participar en l'elaboració o informar sobre els projectes normatius en matèria de seguretat privada.

Supervisar la tramitació i gestionar els expedients de prestació de serveis d'escortes privats i les autoritzacions provisionals de caràcter immediat per a la seva prestació en l'àmbit territorial de Catalunya.

Supervisar la tramitació dels expedients d'autorització d'empreses de seguretat privada, així com la seva modificació i cancel·lació.

Proposar l'autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes.

Donar suport tècnic al Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.

Coordinar la tramitació dels procediments sancionadors incoats per infraccions a la normativa reguladora de la seguretat ciutadana i de la normativa en matèria de seguretat privada, quan escaigui.

Coordinar la tramitació i gestió dels expedients d'autorització d'ús de dispositius de videovigilància per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i per part de les policies locals i a les dependències policials.

Tramitar les comunicacions relatives a l'exercici dels drets de reunió i de manifestació que s'originin.

Instruir i tramitar els procediments sancionadors incoats per infraccions a la normativa reguladora contra la violència en els espectacles esportius.

Donar suport tècnic a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

Qualsevol funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).
data actualització (02/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya