Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet de Seguretat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Àngels Vila Muntal

Càrrec

cap del Gabinet de Seguretat

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La realització i coordinació d'informes, anàlisis i diagnòstics sobre seguretat i policia.

La preparació i coordinació de programes, plans i projectes en matèria de seguretat i policia i la promoció de noves línies de recerca de la Direcció General.

Dirigir l'elaboració de l'Informe de seguretat de Catalunya.

Dirigir l'elaboració del Pla general de seguretat de Catalunya i la supervisió de la seva execució i avaluació.

El disseny d'eines d'avaluació i indicadors, l'elaboració d'enquestes i estadístiques en matèria de seguretat, incloent l'organització dels processos de recollida de dades, l'anàlisi i prospecció de les dades, la seva explotació i difusió i la representació davant dels òrgans generals competents en la matèria.

Detectar i avaluar nous fenòmens que puguin representar un risc per a la seguretat a mitjà o llarg termini, recopilant, tractant i mantenint la informació necessària relativa als fenòmens que puguin afectar la seguretat.

Potenciar la capacitat d'anàlisi i prospecció i les metodologies emprades en l'àmbit de la seguretat i estimular la millora constant de les eines utilitzades i la capacitació dels seus membres.

L'elaboració de les propostes de resolució i instruccions que hagi de dictar o proposar la Direcció General i la proposta de modificacions i adaptacions de la normativa relacionada amb la seguretat.

La col·laboració en els plans interdepartamentals que li corresponguin per raó de la matèria i la coordinació de les actuacions derivades d'aquests plans, que hagi de desenvolupar la Direcció General.

Col·laborar amb els òrgans del Departament competents en matèria de formació.

Promoure i mantenir les relacions amb altres departaments, autoritats, institucions públiques i privades i organitzacions estatals i internacionals responsables en matèria de seguretat, cossos policials i altres serveis de seguretat, quan li sigui encomanat, en coordinació, quan calgui, amb el Gabinet del Conseller.

Executar les actuacions que, d'acord amb la Direcció General i la política del Departament, s'hagin d'impulsar per promoure i garantir la seguretat contra la violència masclista, col·laborant i treballant transversalment amb els agents implicats en l'abordatge integral de la violència masclista.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (31/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya