Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió del Risc i Planificació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Saenz de Buruaga Saelices

Càrrec

cap del Servei de Gestió del Risc i Planificació

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar els plans territorials i especials de protecció civil de competència de la Generalitat de Catalunya i tots els altres que li siguin encomanats.

Elaborar guies i criteris i donar suport als municipis per a la redacció dels plans d'emergència d'àmbit local.

Coordinar i uniformitzar els criteris de valoració dels plans d'emergència d'ens locals i autoprotecció de l'àmbit de la protecció civil i elaboració dels documents o guies que escaiguin.

Gestionar la tramitació per a l'homologació i aprovació dels plans de protecció civil del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Proposar l'actualització i manteniment del catàleg d'activitats del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Elaborar i mantenir el Mapa de Riscos de Protecció Civil de Catalunya.

Elaborar i mantenir un model de risc realitzat d'acord amb la sinistralitat històrica i les variables definitòries del risc i recollir les corresponents estimacions.

Estudiar i elaborar metodologies d'anàlisi de risc i definir accions de prevenció i planificació davant de les emergències.

Coordinar amb els serveis territorials de Protecció Civil la programació de les tasques de previsió i planificació per a la seva gestió en el territori.

Coordinar-se amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en l'elaboració de procediments que derivin dels plans de protecció civil i assessorar el CECAT, en cas d'emergència, quan aquest ho sol·liciti.

Elaborar els informes sobre projectes i estudis tècnics en matèria de riscos, prevenció i planificació del territori i en el procés de valoració de l'impacte ambiental.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya