Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Coordinador/a de Gestió

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Peña Peña

Càrrec

coordinadora de Gestió

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar l'elaboració de la proposta de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, la gestió pressupostària i el seu seguiment i control.

Supervisar les propostes de contractes administratius i subvencions i la seva execució.

Elaborar les propostes d'adquisició dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les tasques pròpies de la Direcció General.

Realitzar l'estudi, l'avaluació i el seguiment de les propostes de convenis i disposicions normatives promoguts per les unitats de la Direcció General en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

Gestionar el fons de maniobra de la Direcció General.

Gestionar la tramitació derivada de l'aplicació del producte del gravamen de protecció civil i la documentació per al control del seu caràcter finalista.

Controlar i fer el seguiment del capítol 1 de la Direcció General.

Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió del personal adscrit a la Direcció General i elaborar informes i propostes en relació amb la gestió de recursos humans i a la modificació i valoració de la relació de llocs de treball.

Supervisar i garantir el funcionament i l'actualització del Registre de Plans de Protecció Civil, del Registre Especial de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya i dels altres que es determini així com de l'arxiu de la Direcció General.

Donar suport en la tramitació per a l'homologació i aprovació dels plans de protecció civil, d'acord amb la normativa vigent.

Coordinar-se amb les unitats d'administració dels serveis territorials.

Establir la metodologia per a l'elaboració dels procediments de treball i de la documentació de la Direcció General, així com el seu seguiment i difusió, en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General.

Impulsar projectes d'avaluació i control de qualitat en matèria de protecció civil i realitzar estudis sobre el control de qualitat dels serveis que realitza la Direcció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General.

Qualsevol altra funció que li encomanin.


data actualització (06/09/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya