Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Coordinació i Gestió d'Emergències

    Organigrama

Responsable

Sr.   Sergio Delgado Molina

Càrrec

sub-director general de Coordinació i Gestió d'Emergències

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Exercir la direcció tècnica del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per a la gestió integral de les emergències.

Coordinar les actuacions dels responsables territorials de protecció civil del Departament i del personal d'operacions de la Direcció General, pel que fa a les emergències en el territori.

Crear, implantar i dirigir el sistema de suport logístic en protecció civil a Catalunya.

Impulsar la gestió integral d'emergències i en especial la coordinació de les actuacions operatives.

Impulsar, en col·laboració amb la Sub-direcció General de Programes en Protecció Civil, les funcions de rehabilitació i recuperació de la normalitat després d'una emergència.

Definir estratègies associades a les actuacions operatives i implantar els corresponents procediments normalitzats de treball.

Elaborar i mantenir actualitzats un catàleg històric d'emergències i el catàleg de mitjans i recursos.

Facilitar, quan correspongui, informació a la població a través dels mitjans de comunicació social o qualsevol altre que s'estimi oportú, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació d'emergència.

Coordinar, quan s'escaigui d'acord als plans d'emergència, les oficines de premsa de les diferents unitats participants en la situació d'emergència.

Establir les directrius tècniques de funcionament del servei d'atenció de trucades d'urgència 112, especialment en els supòsits d'activació de pla d'emergència.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), pel que fa a la seva operativa, resta adscrit a la Sub-direcció General de Coordinació i Gestió d'Emergències.data actualització (04/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya