Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics

    Organigrama

Responsable

Sr.   Maldo Roch Caja

Càrrec

cap del Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics

Adreça
Carrer d'Aragó, 332, 2a. planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 214 03 20
Fax
93 551 73 40

Funcions

a) Participar en la definició funcional dels requeriments de les aplicacions i serveis informàtics i de qualsevol altre sistema d'informació a implantar en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya, incloent-hi aquells desenvolupats al servei d'altres operadors jurídics que s'hi relacionen.
b) Executar les proves de validació i garantir la qualitat de les noves aplicacions informàtiques com a pas previ a la seva implantació.
c) Coordinar la implantació i la formació, juntament amb l'Àrea TIC del Departament i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, de les aplicacions informàtiques que s'implantin a l'Administració de justícia.
d) Fer el seguiment dels sistemes d'informació implantats a l'Administració de justícia a Catalunya i garantir-ne el seu correcte funcionament juntament amb l'Àrea TIC del Departament.
e) Unificar i gestionar les peticions d'equipaments informàtics a la Secretaria sectorial en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.
f) Donar resposta i gestionar les sol·licituds de modificacions de les aplicacions informàtiques implementades a l'Administració de justícia, d'acord amb els protocols establerts.
g) Dirigir i coordinar el funcionament de l'equip informàtic al servei dels òrgans judicials.
h) Coordinar, amb l'àrea del Departament assignada, les accions adreçades a la informació de les persones usuàries de l'Administració de justícia per mitjans informàtics.
i) Mantenir les relacions amb l'Àrea TIC del Departament en matèria de sistemes d'informació.
j) Col·laborar en l'elaboració de propostes i necessitats de formació i de gestió del canvi per al personal de l'Administració de justícia, dins del seu àmbit competencial.
k) Participar en l'establiment de criteris de seguretat per a l'accés a la informació i d'atorgament dels permisos d'accés corresponents.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (16/07/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya