Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Echevarría Borràs

Càrrec

cap del Servei de Suport Jurídic

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 2a planta (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 29

Funcions

a) Preparar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèria pròpia de la Secretaria.
b) Tramitar i supervisar i, si escau, informar les propostes de resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, i instruir les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius, relatius a l'àmbit material de la Secretaria o que afectin el personal adscrit, amb independència de l'òrgan que hagi de resoldre.
c) Supervisar i, si escau, informar els convenis, acords i protocols relatius a l'àmbit material de la Secretaria.
d) Assegurar el coneixement de les disposicions normatives i jurisprudència que són pròpies de l'àmbit competencial.
e) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Secretaria.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (15/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya