Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Ports i Aeroports

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francisco José Macias Amat

Càrrec

sub-director general de Ports i Aeroports

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, i a la regulació i la gestió
del règim econòmic financer en matèria de ports, aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
b) Donar suport a la Direcció General en la gestió i ordenació de les infraestructures portuàries, nàutiques i
aeroportuàries de competència de la Generalitat.
c) Dirigir els instruments de planificació en matèria de ports i infraestructures aeroportuàries.
d) Dirigir la tramitació dels projectes d'obres portuàries i nàutiques, d'obres costaneres i d'obres
d'infraestructures aeroportuàries i, si s'escau, aprovar-los.
e) Tutelar i controlar la gestió de les infraestructures portuàries i aeroportuàries de competència de la
Generalitat de Catalunya.
f) Donar suport a la Direcció General en la seva participació en òrgans d'altres administracions i en òrgans de
representació quan per raó de la matèria sigui designat.
g) Emetre l'informe previ a la qualificació com a obra d'interès general dels ports i aeroports, quan s'escaigui.
h) Fer el seguiment de l'adequació dels instruments de planejament en relació amb les competències de la
Direcció General en matèria de ports i instal·lacions aeroportuàries.
i) Donar suport a la Direcció General en l'elaboració de la planificació estratègica de les infraestructures
portuàries i aeroportuàries de Catalunya.
j) Proposar i, si escau, elaborar informes sobre la forma de gestió de cadascuna de les infraestructures
portuàries i aeroportuàries de la Generalitat.
k) Donar suport a la Direcció General en l'aprovació definitiva dels projectes i elaboració dels contractes que
comportin la construcció de noves instal·lacions portuàries i aeroportuàries, i dels projectes d'ampliació i de
modificació de les existents.
l) Donar suport tècnic a la Direcció General en la direcció funcional dels Serveis Territorials de Mobilitat i dels
Serveis Territorials de Transports, en el que li correspongui per raó de la matèria.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (17/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya