Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

    Organigrama

Responsable

Sr.   Fermí Vendrell Borràs

Càrrec

sub-director general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar, proposar i coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme en el Departament en matèria de prevenció de riscos i salut laboral.

Impulsar l'execució de la política de prevenció de riscos laborals i salut laboral del Departament.

Informar els òrgans del Departament sobre la planificació de les actuacions que s'hagin de portar a terme en matèria de prevenció de riscos i salut laboral en el Departament.

Aplicar i coordinar els plans i programes d'actuació preventiva que aprovi el Departament per tal de millorar les condicions de seguretat i salut del seu personal.

Informar les persones treballadores, consultar-les i garantir la seva participació a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.

Impulsar, proposar i coordinar les activitats de formació, informació i comunicació en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals en col·laboració amb les unitats del Departament amb funcions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

Planificar i coordinar les actuacions que es duguin a terme amb altres institucions alienes al Departament en matèria de seguretat i salut laboral.

Representar el Departament en la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals i en la Comissió de Coordinació de Riscos Laborals.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (27/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya