Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció

    Organigrama

Funcions

a) Aprovar el reglament de règim interior.
b) Debatre i aprovar els programes d'actuació anuals i fer-ne el seguiment.
c) Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.
d) Aprovar els comptes i la memòria anuals.
e)Debatre totes les qüestions relacionades amb la política de defensa dels consumidors i usuaris, per iniciativa del president o presidenta, el director o directora o els membres del Consell.
f) Ésser informat sobre les propostes de disposicions de caràcter general impulsades per l'Agència i debatre-les.

Components

a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El director o directora.
d) Catorze vocals en representació dels departaments de la Generalitat, proposats pel Govern.
e) Quatre vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, proposats per aquestes.
f) Quatre vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.
g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives, proposats per aquestes.
h) Dos vocals en representació del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, proposats per aquestes.
i) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives, proposats per aquestes.
j) Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes.
k) Un vocal de lliure designació del president o presidenta entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris.
l) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot."

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya