Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM Lleida)

Responsable

Sra.   Maria Dolors Tella Albareda

Càrrec

Presidenta del Comitè Executiu de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Àrea de Lleida

Adreça
Plaça d'Espanya, 3 entresòl
Població
25002  Lleida
Telèfon
900 10 68 48 /973 273 151
Fax
973 273 154

Horari d'atenció


Horari d'atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Adreça
Plaça Espanya, 1
Població
25002  Lleida

Horari d'atenció


Horari d'atenció al client
de dilluns a divendres, de 8 a 19.45 h.

Observacions

Centre d'atenció a les persones usuàries dels títols integrats de l'ATM

 

NIF

S-2500025-H

 

Funcions

Les funcions de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'àrea de Lleida sempre referides al seu àmbit territorial d'actuació, són les següents:

 1. Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
 2. Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
 3. L'elaboració, la tramitació i l'avaluació dels plans directors de mobilitat.
 4. L'emissió d'informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
 5. La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d'implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
 6. Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
 7. Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l'estructura de gestió.
 8. Creació d'una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.
 9. Realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
 10. El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
 11. L'elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
 12. Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
 13. Establiment de relacions amb altres Administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
 14. L'aplicació i el finançament de mesures per a l'ús racional del vehicle privat.
 15. L'elaboració i el finançament de propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic, en aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea a l'empara del que disposen l'article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Actualment, les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Consells Comarcals i tots els municipis del Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell i la Segarra i els ajuntaments de Mollerussa i Torregrossa.
data actualització (20/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya