Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Montaña i Herrera

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans i Règim Interior

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00

Funcions


a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal.

f) Coordinar la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.


h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Supervisar els projectes i les execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, com també el manteniment.

j) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per al compliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que resultin necessàries per a la posada en marxa dels nous equipaments del Departament.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya