Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Salvador Samitier Martí

Càrrec

cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 444 51 88
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 15 i de 15 a 18.30 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Funcions

a) Impulsar i coordinar a Catalunya el desenvolupament normatiu, les estratègies, els plans, i els objectius en
matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea.
b) Actuar com a secretaria tècnica i administrativa de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.
c) Analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de GEH i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels
recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el
grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic a Catalunya.
d) Emetre l'informe corresponent en el marc del procés d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
e) Promoure i realitzar activitats de conscienciació, d'informació i de difusió al conjunt de la societat de tots els
aspectes relacionats amb el canvi climàtic.
f) Promoure les activitats de recerca de la comunitat científica catalana sobre el canvi climàtic, l'observació del
sistema climàtic i la generació de models regionals.
g) Impulsar actuacions i projectes per millorar la capacitat adaptativa davant dels impactes del canvi climàtic a
Catalunya i la integració de l'adaptació a les polítiques sectorials.
h) Coordinar el desenvolupament de l'inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) català,
inclosos els embornals ambientals, i de sistemes de projecció d'emissions, sobre la base de les metodologies
internacionalment aprovades.
i) Desenvolupar metodologies de càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les
organitzacions, els seus productes i serveis.
j) Donar suport a la participació d'empreses, de les administracions i d'altres institucions i organitzacions en
projectes i programes voluntaris de mitigació i adaptació, i a la utilització, si escau, dels mecanismes de
flexibilitat del Protocol de Kyoto.
k) Exercir les competències que la legislació atribueix a la Direcció General en matèria del règim del comerç de
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE.
l) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa de
decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria climàtica.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 
 data actualització (25/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya