Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Política Lingüística

Responsable

Sra.   Ester Franquesa i Bonet

Càrrec

directora general de Política Lingüística

Adreça
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 567 10 00 / 93 552 79 95 Cites prèvies en hores convingudes
Fax
93 567 10 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

El Centre de Documentació també atendrà el públic a la tarda, en hores convingudes (demaneu cita prèvia per telèfon: 93 552 79 95).

Funcions

- Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la normativa vigent.

- Vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments.

- Fixar els criteris d'usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya.

- Elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana, occitana i la llengua de signes catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s'hi relacionen que promouen els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

- Promoure l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i administrar les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català a Catalunya i les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

- Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

- Impulsar, a través dels estudis i les estadístiques oficials, l'elaboració del mapa sociolingüístic català i promoure l'anàlisi de la variable lingüística en els estudis socials d'altres àmbits.

- Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya, si escau, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística.

- Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l'àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

- Difondre en l'àmbit internacional, en coordinació amb el departament competent en matèria d'acció exterior, les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com a referent d'èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la diversitat lingüística.

- Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració, si escau, amb el Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l'ampliació dels usos del català en tots els àmbits de la societat catalana.

- Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, per tal de garantir l'acció interdepartamental i transversal de la política lingüística del Govern.

- Impulsar i coordinar, a través del Consorci del Centre de Terminologia Termcat, les activitats terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l'aplicació de la terminologia que elabora aquest centre.

- Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans per facilitar i impulsar l'aplicació de la normativa lingüística.

- Cooperar amb l'Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua catalana fora del domini lingüístic.

- Fomentar l'ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, d'acord amb el que estableixen l'article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l'àmbit de la llengua i dels productes culturals que s'hi expressen, en col·laboració amb el Consell General d'Aran.

- Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Aranesi per facilitar i impulsar l'aplicació de la normativa lingüística.

- Dirigir, planificar, dur a terme la coordinació interdepartamental i implementar la política lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, de manera que es garanteixi la participació social en el seu disseny a través del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, així com impulsar, a través de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva normativització; sens perjudici de la normativa que estableixi el departament competent en matèria d'accessibilitat, pel que fa a l'ús d'aquesta llengua com a suport a la comunicació.
data actualització (23/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya