Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

Responsable

Sra.   Yoya Alcoceba Cruixent

Càrrec

directora general de Cooperació al Desenvolupament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 887 62 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Impulsar, dissenyar, planificar, fer el seguiment i avaluar la política catalana de cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària, tot impulsant-ne la qualitat i l'eficàcia.

Elaborar i fer el seguiment del pla director i dels plans anuals de cooperació al desenvolupament.

Vetllar per la coordinació de les actuacions de cooperació al desenvolupament del Govern i impulsar la coherència de les polítiques per al desenvolupament.

Impulsar la participació, la coordinació i la col·laboració amb el conjunt dels actors de la cooperació al desenvolupament, incloent-hi els altres departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, els ens locals catalans, les organitzacions no governamentals, altres institucions públiques i privades de la cooperació catalana, espanyola i internacional, organismes multilaterals, i actors públics i privats en els països receptors d'ajuts oficials al desenvolupament (AOD).

Promoure la participació i la contribució de la Generalitat de Catalunya en els espais de definició de l'agenda internacional en matèria de desenvolupament i cooperació al desenvolupament, i la incorporació d'aquesta agenda a la política de cooperació del Govern.

Promoure l'equitat de gènere, la digitalització, la lluita contra la crisi climàtica i la resta d'eixos transversals en els àmbits estratègic, operatiu i institucional de la política de cooperació al desenvolupament.

L'exercici de les funcions que estableix l'article 21.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

Impulsar la coordinació de les activitats de foment de la pau i dels drets humans de la Generalitat en l'àmbit internacional i assegurar-ne la coherència i transversalitat amb l'acció de govern.

Fomentar la col·laboració entre la Generalitat i els actors de la societat civil rellevants en l'àmbit de la promoció de la pau i dels drets humans en l'àmbit internacional.

Donar suport a les relacions de la Generalitat amb les administracions municipals i altres administracions en matèria de polítiques de pau i de drets humans en l'àmbit internacional.

Afavorir la presència de Catalunya i la Generalitat en les xarxes governamentals de defensa dels drets humans i de promoció de la pau en l'àmbit internacional.

Fomentar la formació del personal de les administracions públiques i de la societat catalana en drets humans i pau en l'àmbit internacional.

Promoure missions de monitoratge, bons oficis i altres accions de foment, defensa i protecció dels drets humans en l'àmbit internacional.

Mantenir la relació amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i elaborar-ne les directrius sobre el seu control d'eficàcia i eficiència.

Fer el seguiment de les relacions amb els ens consorcials, fundacions i ens del sector públic de la Generalitat que actuïn en l'àmbit de les funcions d'aquesta direcció general i, en especial, amb l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Impulsar i fer el seguiment de les actuacions de les delegacions del Govern a l'exterior a l'efecte del desplegament de les funcions d'aquesta direcció general, en coordinació amb la Direcció General de la Representació del Govern a l'Exterior i de la Unió Europea.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (19/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya