Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Universitats

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Ribas i Seix

Càrrec

sub-director general d'Universitats

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01

Funcions

La Sub-direcció General d'Universitats té les funcions següents:
a) Donar suport i assessorament al director o directora general en matèria de disseny, implantació, gestió i
coordinació de les estratègies i polítiques relatives al sistema universitari de Catalunya.
b) Assistir el director o directora general en l'elaboració de criteris, fer el seguiment i l'execució de la
programació universitària de Catalunya.
c) Exercir la coordinació de la resta d'unitats de la Direcció General i substituir el director o directora general en
cas d'absència.
d) Proposar mesures de coordinació, foment i millora de la qualitat dels serveis acadèmics que presta el
sistema universitari de Catalunya a la seva ciutadania i institucions.
e) Impulsar la participació de les universitats catalanes en els programes acadèmics de formació i mobilitat,
especialment de la Unió Europea, i col·laborar en projectes acadèmics conjunts entre universitats de la
comunitat lingüística, així com d'altres territoris estatals i internacionals.
f) Donar suport i assessorament al director o directora general en la definició, desenvolupament i impuls de les
polítiques de millora a l'accés, renovació i promoció del personal docent i investigador de les universitats
públiques catalanes i en la definició de les seves funcions i carrera professional.
g) Donar suport i assessorament al director o directora general en la definició de polítiques de promoció i ajut a
l'estudi, amb l'objectiu d'assolir la igualtat d'oportunitats per a tota la ciutadania amb els mèrits i capacitats.
h) Dissenyar les directrius del contracte programa amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca en
matèria de foment universitari, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats.
i) Coordinar-se amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la promoció i la
garantia de la qualitat de les universitats catalanes.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


Components

De la Sub-direcció General d'Universitats depenen els òrgans actius següents:
a) El Servei de Programació i Ordenació Universitària.
b) El Servei de Personal Acadèmic.
data actualització (11/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya