Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Morales Miquel

Càrrec

Subdirectora General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Impulsar els objectius del Departament en matèria econòmica, fer-ne el seguiment i controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament i tramitar-ne les modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament, així com controlar el seguiment de les subvencions i els ajuts que atorga el Departament.

e) Supervisar i coordinar la tramitació dels expedients de contractació pública del Departament.

f) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

g) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

h) Estudiar les propostes i les normes internes sobre la gestió econòmica, la gestió patrimonial i la contractació pública.

i) Supervisar els expedients patrimonials i coordinar l'inventari dels béns immobles del Departament.

j) Coordinar les actuacions en matèria d'assegurances, cobertures de responsabilitat patrimonial de persones, béns, riscos i garanties a cobrir i tramitar els expedients que en derivin.

k) Supervisar la gestió dels espais i el manteniment dels béns mobles i immobles en l'àmbit d'universitats i recerca, vetllant per la sostenibilitat dels edificis.

l) Impulsar i dirigir les actuacions relatives a l'administració digital de les matèries de gestió econòmica i comptable, gestió patrimonial i contractació pública.

m) Supervisar les tasques que garanteixin la seguretat, la sostenibilitat i el manteniment dels edificis i els locals del Departament.

n) Controlar l'adquisició de material no inventariable i la distribució que se'n fa.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni en depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Patrimoni.
data actualització (16/01/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya