Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Administrativa en l'Àmbit d'Universitats i Recerca

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Morales Miguel

Càrrec

sub-directora general de Gestió Econòmica i Administrativa en l'Àmbit d'Universitats i Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01

Funcions

La Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Administrativa en l'Àmbit d'Universitats i Recerca té les funcions següents:
a) Coordinar les funcions relacionades amb la gestió econòmica de les diferents unitats de la Secretaria i elaborar l'avantprojecte de pressupost de despeses, gestionar i administrar aquest pressupost i controlar-ne l'execució.
b) Desenvolupar i coordinar la planificació de la Secretaria en matèria econòmica, així com controlar-ne l'execució.
c) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació de la Secretaria i controlar les modificacions pressupostàries.
d) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives de la Secretaria i participar en l'elaboració dels avantprojectes de pressupost de les entitats vinculades al Departament mitjançant aquesta Secretaria.
e) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica, gestió patrimonial i de contractació pública.
f) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació pública.
g) Supervisar la tramitació i gestió dels expedients patrimonials i l'inventari de la Secretaria.
h) Supervisar la gestió dels espais i el manteniment dels béns mobles i immobles en l'àmbit d'universitats i recerca.
i) Impulsar i dirigir les actuacions relatives a l'administració electrònica de les matèries de gestió econòmica i comptable, gestió patrimonial i de contractació pública.
j) Supervisar la direcció tècnica, la coordinació i la planificació de les obres, reparacions i millores que executa la Secretaria en els edificis i locals que té adscrits.
k) Supervisar les tasques que garanteixin la seguretat i el manteniment dels edificis i locals de la Secretaria.
l) Coordinar i controlar l'adquisició i l'inventari dels béns mobles.
m) Controlar l'adquisició de material no inventariable i la distribució que se'n fa.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

De la Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Administrativa en l'Àmbit d'Universitats i Recerca depèn el Servei de Contractació i Patrimoni en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.data actualització (10/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya