Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Personal i Prevenció de Riscos Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Bes Rúbio

Càrrec

subdirectora general de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 95 61
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • - Planificar, coordinar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i organització i fer-ne l'avaluació.

 • - Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una optimització millor dels recursos humans.

 • - Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

 • - Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins de l'àmbit departamental, així com planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

 • - Planificar, coordinar i avaluar les experiències en matèria formativa relacionades amb la innovació i la millora contínua, per tal d'integrar la cultura organitzativa del Departament.

 • - Supervisar la selecció i provisió del personal del Departament per tal de dur a terme processos que contribueixin a la incorporació del talent en l'organització.

 • - Promoure l'adaptabilitat dels recursos humans i potenciar l'adequació permanent de l'organització als nous perfils de treball requerits.

 • - Vetllar per l'impuls a la cohesió dels equips a través d'eines organitzacionals i formatives.

 • - Dissenyar i implementar el Pla de prevenció de riscos laborals departamental i impulsar l'avaluació dels riscos existents relatius a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i programar i vetllar per l'aplicació de l'acció preventiva del Departament, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • - Planificar i supervisar els projectes de disseny organitzatiu d'estructures i auditories operatives per afavorir l'optimització i el dimensionament adequat dels efectius, assegurant-ne la implementació.

 • - Impulsar i organitzar programes i sistemes de gestió de la qualitat en la prestació de serveis interns i externs, així com coordinar l'elaboració de quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar la presa de decisió de les unitats directives del Departament.

 • - Establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament, així com impulsar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació.

 • - Impulsar i supervisar el Pla director de processos i administració digital del Departament.

 • - Garantir la implantació dels criteris normatius i corporatius en matèria de protecció de dades.

 • - Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar les tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública, així com coordinar les unitats d'informació de les entitats del sector públic adscrites.

 • - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya