Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Bes Rúbio

Càrrec

sub-directora general de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals

Adreça
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 95 61
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Planificar, coordinar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i organització i fer-ne l'avaluació.
 • Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.
 • Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.
 • Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins de l'àmbit departamental, així com planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Dissenyar i implementar el Pla de prevenció de riscos laborals departamentals i impulsar l'avaluació dels riscos existents relatius a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores i programar i vetllar per l'aplicació de l'acció preventiva del Departament, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Planificar, coordinar i avaluar les experiències en matèria formativa relacionades amb la innovació i la millora contínua, per tal d'integrar la cultura organitzativa del Departament.
 • Coordinar la selecció i provisió del personal del Departament per tal de dur a terme processos que contribueixin a la incorporació del talent en la organització.
 • Promoure l'adaptabilitat dels recursos humans i potenciar l'adequació permanent de l'organització als nous perfils de treball requerits.
 • Vetllar per l'impuls a la cohesió dels equips a través d'eines organitzacionals i formatives.
 • Planificar i supervisar els projectes de disseny organitzatiu d'estructures i auditories operatives per afavorir l'optimització i el dimensionament adequat dels efectius, assegurant-ne la implementació.
 • Impulsar i organitzar programes i sistemes de gestió de la qualitat en la prestació de serveis interns i externs així com coordinar l'elaboració de quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar la presa de decisió dels òrgans directius del Departament.
 • Coordinar l'Àrea TIC, dins de l'àmbit competencial d'organització, i establir mecanismes de coordinació per a la supervisió i seguiment del Pla Director de Sistemes d'Informació del Departament, així com impulsar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Impulsar i supervisar el Pla Director de Processos i Administració Electrònica del Departament.
 • Garantir la implantació dels criteris normatius i corporatius en matèria de protecció de dades.
 • Dirigir els serveis d'informació i orientació a la ciutadania en les matèries competència del Departament mitjançant les oficines d'atenció ciutadana.
 •  Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (03/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya