Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Carme Alcaraz Molina

Adreça
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 95 61
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Planificar, coordinar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i organització i fer-ne l'avaluació.
 • Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.
 • Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.
 • Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins de l'àmbit departamental, així com planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Dissenyar i implementar el Pla de prevenció de riscos laborals departamentals i impulsar l'avaluació dels riscos existents relatius a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores i programar i vetllar per l'aplicació de l'acció preventiva del Departament, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Planificar, coordinar i avaluar les experiències en matèria formativa relacionades amb la innovació i la millora contínua, per tal d'integrar la cultura organitzativa del Departament.
 • Coordinar la selecció i provisió del personal del Departament per tal de dur a terme processos que contribueixin a la incorporació del talent en la organització.
 • Promoure l'adaptabilitat dels recursos humans i potenciar l'adequació permanent de l'organització als nous perfils de treball requerits.
 • Vetllar per l'impuls a la cohesió dels equips a través d'eines organitzacionals i formatives.
 • Planificar i supervisar els projectes de disseny organitzatiu d'estructures i auditories operatives per afavorir l'optimització i el dimensionament adequat dels efectius, assegurant-ne la implementació.
 • Impulsar i organitzar programes i sistemes de gestió de la qualitat en la prestació de serveis interns i externs així com coordinar l'elaboració de quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar la presa de decisió dels òrgans directius del Departament.
 • Coordinar l'Àrea TIC, dins de l'àmbit competencial d'organització, i establir mecanismes de coordinació per a la supervisió i seguiment del Pla Director de Sistemes d'Informació del Departament, així com impulsar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Impulsar i supervisar el Pla Director de Processos i Administració Electrònica del Departament.
 • Garantir la implantació dels criteris normatius i corporatius en matèria de protecció de dades.
 • Dirigir els serveis d'informació i orientació a la ciutadania en les matèries competència del Departament mitjançant les oficines d'atenció ciutadana.
 •  Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (26/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya