Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marina Coma i Clarà

Càrrec

subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 95 61
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • - Coordinar les funcions relacionades amb la gestió econòmica de les unitats del Departament i elaborar, gestionar i administrar el pressupost anual de despeses, i controlar-ne l'execució.

 • - Desenvolupar i coordinar la planificació del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l'execució, en coordinació amb l'Àrea d'Anàlisi Pressupostària, Sector Públic i Subvencions.

 • - Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i controlar les modificacions pressupostàries.

 • - Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

 • - Estudiar les propostes i normes internes sobre gestió econòmica.

 • - Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

 • - Vetllar per la incorporació sistemàtica, en processos i fases de la contractació del Departament, de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics de la Generalitat de Catalunya.

 • - Supervisar la tramitació i gestió dels expedients patrimonials i l'inventari del Departament, així com controlar el seguiment de les subvencions i els ajuts que atorga el Departament.

 • - Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

 • - Coordinar i supervisar l'arxiu, el registre i el fons documental i bibliogràfic del Departament.

 • - Prestar suport a les entitats i organismes dependents en relació amb l'aplicació de la normativa del seu àmbit competencial.

 • - Coordinar les actuacions d'adequació dels espais del Departament en què s'ubiquen els serveis administratius, així com conservar i mantenir les instal·lacions del Departament i la seva seguretat.

 • - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya