Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Llobet Bach

Càrrec

Directora general

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Ordenar i organitzar el currículum de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat, de l'educació d'adults i del mòdul C dels programes de qualificació professional inicial.
b) Determinar les competències bàsiques de les diferents àrees i nivells de l'educació secundària obligatòria, de l'educació d'adults i dels mòduls C dels programes de qualificació professional inicial, proposant estratègies didàctiques per al seu assoliment i fixant criteris per a la seva avaluació.
c) Definir els criteris d'avaluació del rendiment escolar i de l'organització dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat, educació d'adults i el mòdul C dels programes de qualificació professional inicial, proposant l'aplicació de les mesures correctores adients.
d) Definir criteris en relació amb els equipaments, continguts i materials didàctics per a l'educació secundària obligatòria i l'educació d'adults.
e) Dirigir el pla d'orientació de l'alumnat per planificar el seu itinerari formatiu.
f) Proposar i avaluar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, projectes d'organització dels centres educatius que són titularitat del Departament i que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat, educació d'adults i el mòdul C dels programes de qualificació professional inicial, coordinant les unitats que intervenen en la seva execució.
g) Determinar les necessitats de formació, supervisar-ne el disseny i l'execució i avaluar els resultats de la formació del professorat i els serveis educatius dins l'àmbit de l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, el mòdul C dels programes de qualificació professional inicial i l'educació d'adults.
h) Impulsar plans conjunts d'actuació en l'àmbit de l'educació d'adults amb les administracions locals i dissenyar plans interdepartamentals.
i) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació pedagògica i curricular entre centres que imparteixen diferents nivells educatius.
j) Definir les línies generals d'actuació, pautes de funcionament i criteris d'avaluació dels serveis educatius i coordinar les actuacions impulsades per les diverses unitats administratives.
k) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.
l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (20/01/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya