Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Protecció Civil

Responsable

Sra.   Mercè Salvat Guinjoan

Càrrec

directora general de Protecció Civil

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, els seus recursos i estructures associades i els dispositius necessàries per a la seva coordinació.

Promoure l'elaboració dels plans de protecció civil de competència del Departament i coordinar-ne la implantació i l'aplicació, el manteniment i la revisió, així com la redacció dels plans de protecció civil territorials, especials i d'autoprotecció que resultin competència d'altres administracions

Organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Coordinar l'elaboració, manteniment i revisió del mapa de riscos de protecció civil de Catalunya.

Impulsar la recerca en matèria de protecció civil i la formació del personal de les administracions públiques responsable o implicat en la protecció civil i dels ciutadans en general, en col·laboració amb altres organismes i institucions competents.

Plantejar iniciatives normatives en emergències i Protecció Civil, guies i criteris en matèria d'autoprotecció i la seva planificació associada

Efectuar el seguiment de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, així com l'impuls de les comissions i grups de treball que se'n derivin, sens perjudici de les facultats que corresponguin al conseller del Departament.

Establir les directrius del servei de gestió de trucades d'urgència 112.

Coordinar i efectuar la comunicació a la població a través dels mitjans de comunicació, amb el personal de premsa de la direcció general i garantir la seva coordinació amb les oficines de premsa de les diferents unitats participants en la gestió de les emergències.

El desenvolupament i la coordinació de les mesures necessàries per garantir l'atenció dels incidents en el mar i l'execució de la legislació vigent en matèria de salvament marítim i de seguretat nuclear.

Coordinar les gestions inherents al cobrament del gravamen que estableix l'article 58 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Depenen de la Direcció General de Protecció Civil els serveis territorials de protecció civil.

Els serveis territorials de Protecció Civil de Barcelona i de Tarragona resten adscrits a la Direcció General de Protecció Civil.data actualització (17/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya