Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Difusió

    Organigrama

Responsable

Sr.   Enric Blanes i Palacín

Càrrec

cap del Servei de Difusió

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar, coordinar i impulsar la creació, l'explotació i la gestió dels webs del Departament, de les xarxes socials, dels entorns d'interrelació virtual amb la ciutadania, dels suports audiovisuals, de la intranet, de les plataformes de col·laboració, de bases de dades en entorn multimèdia i de les bases de dades d'informació corporativa destinades a l'atenció ciutadana.

Facilitar la sindicació de continguts entre els webs del Departament i els webs de caràcter transversal del Gencat i col·laborar en els projectes relacionats amb la prestació de serveis en línia.

Impulsar i promoure eines de comunicació interna i de gestió del coneixement del Departament, en especial el repositori digital.

Donar suport a les àrees de comunicació de les unitats directives del Departament i l'Oficina de Comunicació adscrita al Gabinet del Conseller, tant en la redacció de textos com en la confecció de material gràfic.

Coordinar i executar les actuacions en matèria de política lingüística del Departament, incloses les disposicions publicades al DOGC, les de normalització documental, les relacionades amb l'aplicació i el desenvolupament de la imatge gràfica corporativa i les relacionades amb l'ús inclusiu, no sexista ni estereotipat del llenguatge en tots els suports comunicatius.

Coordinar l'edició i la distribució de les publicacions del Departament i impulsar la publicació en línia de literatura tècnica en els àmbits de competència del Departament.

Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

Coordinar, facilitar i supervisar l'obertura de dades del Departament en col·laboració amb el departament competent en matèria de govern obert.

Garantir l'accessibilitat de tot l'entorn digital de comunicació del Departament.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya