Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Gestió Econòmica, Personal i Obres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Regina Fornós Fàbregues

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1, 2a. planta (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 12 34

Funcions

a) Coordinar amb les unitats tramitadores les propostes de planificació de la despesa i la seva priorització, i administrar el fons de maniobra.
b) Supervisar la tramitació del pagament de testimonis, pèrits o pèrites, traductors/ores i intèrprets, i les indemnitzacions per raó de serveis.
c) Promoure la tramitació dels expedients de contractació, compres i serveis que els corresponguin.
d) Supervisar el funcionament dels serveis contractats i el grau d'execució previst.
e) Col·laborar amb la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis en el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions, en vetllar per la seguretat de persones i d'edificis i en la gestió de l'inventari de béns mobles i immobles.
f) Gestionar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.
g) Supervisar el Registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic, en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.
h) Gestionar el personal i coordinar les activitats de la seva formació.
i) Controlar el compliment de la normativa de gestió del temps del personal al servei de l'Administració de justícia.
j) Contribuir a la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
k) Gestionar el Registre d'associacions del seu àmbit territorial.
l) Donar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (20/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya