Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miquel Buxeda Serra

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 58 16
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar, amb les unitats tramitadores, les propostes de planificació de la despesa i la seva priorització, i administrar el fons de maniobra.
b) Supervisar la documentació relativa al pagament de testimonis, pèrits o pèrites, traductors/ores i intèrprets i les indemnitzacions per raó de serveis.
c) Promoure la tramitació dels expedients de contractació, compres i serveis que els corresponguin i supervisar el funcionament dels serveis contractats i el grau d'execució previst que els correspongui.
d) Certificar els serveis i conformar la facturació dins del seu àmbit territorial.
e) Supervisar el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.
f) Vetllar per la seguretat de persones i d'edificis.
g) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles.
h) Gestionar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.
i) Supervisar el Registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic, en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.
j) Gestionar el personal, coordinar les activitats de la seva formació i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
k) Donar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
També li correspon la funció de gestionar el Registre d'Associacions del seu àmbit territorial.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya