Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Sansano Teixidó

Càrrec

Cap de servei

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160 àtic 2a.
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 553 82 31
Fax
93 553 84 49

Funcions

a) Coordinar, amb les unitats tramitadores, les propostes de planificació de la despesa i la seva priorització, i administrar el fons de maniobra.
b) Supervisar la documentació relativa al pagament de testimonis, pèrits o pèrites, traductors/ores i intèrprets i les indemnitzacions per raó de serveis.
c) Promoure la tramitació dels expedients de contractació, compres i serveis que els corresponguin i supervisar el funcionament dels serveis contractats i el grau d'execució previst que els correspongui.
d) Certificar els serveis i conformar la facturació dins del seu àmbit territorial.
e) Supervisar el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.
f) Vetllar per la seguretat de persones i d'edificis.
g) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles.
h) Gestionar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.
i) Supervisar el Registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic, en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.
j) Gestionar el personal, coordinar les activitats de la seva formació i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
k) Donar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (29/01/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya