Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Projectes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antoni Sorolla Amat

Càrrec

cap del Servei de Projectes

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 444 51 94

Funcions

a) Donar suport a l'òrgan ambiental competent en relació amb el procediment d'avaluació d'impacte ambiental
de projectes.
b) Assessorar els promotors de projectes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i
disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.
c) Fer el seguiment dels aspectes ambientals dels projectes que requereixen avaluació d'impacte ambiental.
d) Evacuar i coordinar els informes ambientals i de seguiment ambiental dels projectes promoguts per
l'Administració de l'Estat i dels projectes amb finançament europeu o de cooperació internacional.
e) Efectuar l'adequada avaluació de les repercussions en els espais Natura 2000 dels projectes sotmesos a
avaluació ambiental, així com també d'altre tipologia d'actuacions, i desenvolupar eines i instruments per a
realitzar-la correctament.
f) Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental de projectes i fer el
seguiment i controlar les mesures correctores establertes en les declaracions d'impacte ambiental de projectes
no inclosos en la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.
g) Elaborar, proposar i impulsar metodologies i projectes de recerca i de cooperació internacional en matèria de
tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de l'impacte ambiental.
h) Impulsar i executar projectes de correcció, restauració i millora ambiental.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani


data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya