Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Planas Cisternas

Càrrec

sub-director general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00

Funcions

a) Impulsar estratègies, plans, projectes i actuacions que fomentin un desenvolupament sostenible de
Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament
sostenible adreçant-se al conjunt d'actors i polítiques sectorials amb incidència sobre les polítiques ambientals.
b) Promoure la cohesió i coordinació dels agents públics i privats en matèria d'R+D+I de l'àmbit de medi
ambient i sostenibilitat per facilitar la priorització estratègica, la detecció de necessitats i la identificació de
tendències emergents en R+D+I exercint en aquesta matèria la valoració i l'impuls de la transferència d'R+D+I
i la consolidació de grups referents.
c) Promoure la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els programes
educatius a tots els nivells i donar suport a les iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.
d) Promoure actuacions per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i l'enfortiment
de l'associacionisme i el voluntariat ambiental.
e) Promoure espais i processos per a la participació ciutadana en l'elaboració de normes, plans, programes i
projectes en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.
f) Vetllar per la coordinació de les campanyes i els programes de sensibilització ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els òrgans adscrits.
g) Vetllar per a la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria
d'informació i educació per a la sostenibilitat.
h) Vetllar per tal que el Departament complexi la normativa reguladora del dret d'accés a la informació
ambiental i, en especial, per la difusió del contingut mínim de la informació ambiental que hagi de ser objecte
de difusió.
i) Dissenyar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament, la connexió amb les bases de dades
existents i els fluxos d'informació necessaris perquè s'actualitzin de manera permanent i garantir-hi
l'accessibilitat mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions.
j) Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria ambiental a través de les tecnologies de la
informació en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i de les entitats que en depenen, en
coordinació amb el Gabinet Tècnic.
k) Vetllar per la realització dels informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.
l) Impulsar i coordinar l'edició de publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat i la seva distribució, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya