Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Avaluació Ambiental

    Organigrama

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 444 51 94

Funcions

a) Establir les directrius aplicables a l'avaluació ambiental de plans i programes.
b) Exercir les competències que li corresponen en relació amb l'avaluació ambiental
de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable.
c) Informar a la Ponència Ambiental i donar-li suport en relació amb el procediment
d'avaluació d'impacte ambiental.
d) Assessorar els promotors de plans, programes i projectes en relació amb els
aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a
l'avaluació ambiental.
e) Fer la supervisió dels efectes ambientals de l'aplicació dels plans i programes
i el seguiment dels efectes ambientals de l'aplicació dels projectes, en els termes
que preveu la normativa aplicable.
f) Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental
en els termes que preveu la normativa aplicable.
g) Emetre els informes sobre aspectes ambientals que es demanin a la Secretaria
de Medi Ambient i Sostenibilitat en aplicació de les legislacions de política
territorial, urbanística i sectorials.
h) Elaborar i gestionar el Banc de dades d'avaluació ambiental d'acord amb la
normativa d'avaluació ambiental.
i) Facilitar l'accés del públic a la informació esmentada d'acord amb el que preveu
la normativa d'accés a la informació ambiental, sense perjudici de les funcions
que en aquest punt també corresponen al promotor del pla o programa i a l'òrgan
competent per raó de la matèria.
j) Elaborar un catàleg de procediments de consultes i participació social per
orientar als promotors de plans, programes i projectes sobre les tècniques disponibles.
k) Proposar i executar, si s'escau, projectes de R+D+I en matèria de tecnologies
i sistemes d'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes sobre el
medi ambient.
l) Impulsar projectes de millora i correcció ambiental d'actuacions anteriors a
la normativa d'avaluació d'impacte ambiental.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (21/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya