Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma Dolors Masoliver Jordana

Càrrec

cap de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Gestionar el sistema d'acreditació i d'habilitació de les entitats col·laboradores i del seu personal tècnic.
b) Gestionar les actuacions d'avaluació de l'habilitació i les relatives a la pèrdua d'aquesta condició del
personal adscrit a les entitats col·laboradores.
c) Realitzar la supervisió administrativa de les actuacions de les entitats col·laboradores, en els termes que preveu el Decret 60/2015.
d) Fer el seguiment de les habilitacions de les entitats col·laboradores.
e) Gestionar l'elaboració d'instruccions tècniques sobre equips, procediments i presa de mostra i anàlisi,
mesurament, calibratge, auditoria i verificació, i les instruccions sobre requisits de formació i d'experiència del personal de les entitats col·laboradores.
f) Impulsar programes de formació adreçats al personal tècnic de les entitats col·laboradores.
g) Impulsar i coordinar exercicis d'intercomparació per tal de garantir la qualitat i la uniformitat dels resultats
analítics, assajos, informes i dictàmens de les actuacions realitzades per les entitats col·laboradores.
h) Proposar la instrucció del procediment sancionador.
i) Informar i col·laborar en matèria d'habilitació d'entitats col·laboradores amb els ens locals que ho sol·licitin.
j) Assessorar i col·laborar amb l'Administració local en les tasques d'inspecció i de control fetes per les
entitats col·laboradores.
k) Gestionar la tramitació i resolució de les reclamacions interposades contra les entitats col·laboradores.
l) Coordinar les comissions tècniques de les entitats col·laboradores.
m) Coordinar la liquidació de les taxes que meriten les actuacions d'acreditació i d'habilitació de les entitats
col·laboradores i la supervisió de les seves actuacions.
n) Coordinar el sistema de qualitat per a l'habilitació d'entitats col·laboradores.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (17/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya