Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Transformació Educativa

Responsable

Sra.   Núria Mora i Lorente

Càrrec

secretària de Transformació Educativa

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament.
b) Elaborar les propostes i línies d'actuació en matèria d'ordenació i innovació del sistema educatiu.
c) Exercir la direcció de la Inspecció d'Educació.
d) Establir les directrius de funcionament de les juntes de directors i dirigir la interlocució amb aquests òrgans.
e) Impulsar el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya.
f) Promoure l'ús de les tecnologies digitals en els projectes educatius com a instrument d'inclusió digital, recurs per a l'aprenentatge i agent d'innovació educativa.
g) Coordinar l'oferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics.
h) Coordinar la participació en projectes europeus i internacionals i en els projectes i actuacions en matèria de continguts i de serveis digitals i telemàtics orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.
i) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi.
j) Coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.
k) Donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.
l) Donar suport als projectes educatius dels centres públics dependents del Departament d'Educació i coordinar l'actuació dels seus directors per a la millora de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos humans i materials.
m) Establir els criteris per a la col·laboració amb l'Administració local i altres administracions en matèria d'educació.
n) Establir les directrius per a la coordinació de les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional.
o) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del
Departament competent en la matèria.
p) Autoritzar les actuacions de la Secretaria que generin despesa.
q) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.
r) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (22/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya