Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Polítiques Educatives

Responsable

Sr.   Antoni Llobet Mercadé

Càrrec

Secretari

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament.
b) Elaborar les propostes i línies d'actuació en matèria d'ordenació i innovació del sistema educatiu.
c) Exercir la direcció de la Inspecció d'Educació.
d) Impulsar el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya.
e) Donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.
f) Establir els criteris per a la col·laboració amb l'Administració local i altres administracions en matèria d'educació.
g) Establir les directrius per a la coordinació de les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional.
h) Coordinar l'oferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics.
i) Promoure l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els projectes educatius com a instrument d'inclusió digital, recurs per a l'aprenentatge i agent d'innovació educativa.
j) Coordinar la participació en projectes internacionals i en els projectes i actuacions en matèria de continguts i de serveis digitals i telemàtics orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.
k) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi.
l) Coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.
m) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'expedició dels títols acadèmics no universitaris i el seu registre.
n) Autoritzar les actuacions de la Secretaria que generin despesa.
o) Resoldre sobre els reconeixements dels nivells de català segons els estudis reglats cursats a l'ensenyament no universitari de Catalunya.
p) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (20/01/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya